Analiza Potencjału

Analiza 360°

Analiza 360° - z możliwością połączenia z innymi metodami obserwacji - służy ewaluacji kluczowych aspektów rozwoju indywidualnego, w tym szczególnie kultury zarządczej w określonych obszarach przedsiębiorstwa lub w całej organizacji.

Zaletą naszego podejścia jest dostosowanie narzędzia do potrzeb klienta oraz wydajna i ekonomiczna implementacja.

Poprzez odpowiednie tworzenie kwestionariuszy (kombinacja różnych typów pytań) jesteśmy w stanie dostarczyć przedsiębiorstwu istotnch i wymiernych rezultatów.

Image for 360° Feedback

Metody

Połączenie ocen zewnętrznych z samooceną pracownika stanowi dla niego istotny materiał orientacyjny w zakresie własnych sił i potencjału do rozwoju. 

Wszelkie informacje zebrane są w formie raportu, który stanowi podstawę dalszej pracy przełożonych jak i coachów w celu określenia sił, obszarów do rozwoju oraz zaplanowania konkretnych kroków rozwojowych dla jednostki i całego zespołu.