Analiza Potencjału

Analiza Potencjału

Analiza Potencjału ITO ma na celu wspieranie pracowników w ich rozwoju w jak najlepszy, możliwy sposób oraz oferowanie im  najbardziej odpowiednich stanowisk.

Narzędzia wykorzystywane przez ITO w celu określenia cech, umiejętności i zdolności rozwojowych prowadzą do stworzenia ustrukturyzowanego profilu danego pracownika, zespołu lub całej organizacji.

Obszary zastosowania

 • Optymalne obsadzanie stanowisk
 • Wybór potencjalnych kandydatów do międzynarodowych programów rozwoju
 • Planowanie kariery zawodowej w sposób obiektywny
 • Podstawy planowania edukacji
 • Obiektywna podstawa ewaluacji i oceny przyszłych działań
 • Elastyczność wewnętrznego zatrudniania pracowników
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Tworzenie podstaw do rozwoju zarządzania jakościowego
 • Monitorowanie i kontrola działań rozwojowych
 • Identyfikacja wysokich potencjałów na stanowiska kluczowe i menedżerskie (w połączeniu z innymi diagnostycznymi narzędziami)
 • Wzmacnianie komunikacji pomiędzy przełożonymi i pracownikami