Analiza Potencjału

Audyt Menedżerski

Audyt Menedżerski ITO dostarcza jasnych przesłanek odnośnie tego, na ile menedżerowie stwarzają warunki niezbędne do realizacji wartości i strategii przedsiębiorstwa.

Moderowana ocena wewnętrzna

ITO tworzy proces, przygotowuje wszystkie instrumenty i dane niezbędne do oceny wewnętrznej przez Top Management oraz moderuje całym audytem.

Przykładowy arkusz moderowanej oceny wewnętrznej

Image for Management Audit

Audyt zewnętrzny

Specjalizacja ITO w Analizie Potencjału, Nauce&Rozwoju oraz Zmianie, a także jasne oddzielenie od usług rekrutacji firm Executive Search, pomaga zapobiegać konfliktowi interesów i zapewnia zachowanie najlepszych specjalistów w organizacji. Dzięki naszemu diagnostycznemu know how, doświadczonym konsultantom i możliwości korzystania z międzynarodowych standardów, zapewniamy możliwie najwyższą rzetelność wyników.

Przejrzystość wyników oraz sposób udzielania informacji zwrotnej ITO zapewnia akceptację procedury i stanowi solidną podstawę przyszłej współpracy.