Analiza Potencjału

Assessment Center

Opierając się na określonych kryteriach wyboru w odniesieniu do poszczególnych funkcji w przedsiębiorstwie, Assessment Center (AC) wyłania najbardziej odpowiedniego kandydata na rekomendowane stanowisko.

Image for Assessment Center

Metody

  • Zadania / scenki tematyczne
  • Wywiady ustrukturyzowane
  • Prezentacje
  • Testy werbalne i numeryczne
  • Testy online