Analiza Potencjału

Qualification Workshop®

Qualification Workshop® został opracowany przez zespół ITO i wyraźnie kontrastuje ze standardowym Development Centre w zakresie jakości, znaczenia i korzyści dla rozwoju pracowników.

Jest to technika, w której rozpoznanie potencjałów ma miejsce w znacznie bardziej trafny i niezawodny sposób niż w przypadku konwencjonalnych metod diagnostyki personelu. Cała procedura skonstruowana jest zgodnie z wymogami i kluczowymi kompetencjami dotyczącymi osoby lub stanowiska. Uczestnicy otrzymują feedback po każdym ćwiczeniu.

QW umożliwia analizę podstawowych wzorców czynników sukcesu i ich możliwości rozwojowych. Cechuje go istotny efekt uczenia się, dzięki jasno zdefiniowanemu procesowi udzielania informacji zwrotnej. Transparentość procesu, przejrzystość wyników i bezpośrednia korzyść dla uczestników płynąca ze znacznego efektu uczenia się stanowi podstawę ich akceptacji.

Metody

Qualification Workshop® koncentruje się na analizie i opisie mentalnych, emocjonalnych i socjalnych wzorców działania.

Za pomocą narzędzi takich jak: analiza biograficznych wzroców podczas pogłębionego wywiadu, zróżnicowane ćwiczenia, prezentacje, symulacje sytuacji odzwierciedlających kulturę organizacyjną diagnozowane są siły i potencjał rozwojowy uczestników. Rekomendacje dla ich dalszego rozwoju są sugerowane na tej podstawie.

Videoanaliza i konstruktywny feedback wzmacniają wysoką jakość diagnozy potecjałów.