Coaching

Zawartość, Harmonogram
Moduł I - Inspiracja

Celem tego modułu jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej teoretycznej oraz praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne przeprowadzenie sesji coachingowych wspierających coachee w dokonywaniu kroków na drodze do sukcesu. W pierwszym module The Art and Science of Coaching nauczysz się struktury sesji coachingowej oraz podstawowych zasad coachingu zorientowanego na odnajdywanie rozwiązań. Ten moduł może być również wykorzystywany jako niezależne szkolenie.

Moduł II - Wdrożenie

W centrum uwagi drugiego modułu znajduje się dalszy rozwój i praktyczne wykorzystanie już zdobytych umiejętności coachingowych. Moduł pokazuje nowe podejście do planowania oraz efektywnego wykorzystywania czasu. Dodatkowo w ramach tego modułu uczestnicy poznają narzędzia, które mogą wykorzystać w dalszej pracy z klientami, pomagając im odnaleźć odpowiedź na pytanie „Co konkretnie mam zrobić, aby osiągnąć postawiony cel?”

Moduł III – Określenie Wartości

Jak często spotykałeś się z sytuacją, gdy pomimo świetnie przygotowanego planu i posiadanego „know how” realizacja projektu w praktyce nie była tak łatwa, a rezultat końcowy całkiem się różnił od tego, który sobie wyobrażałeś na samym początku? Trzeci moduł daje możliwość poznania metod i sposobów skupienia uwagi klienta na kluczowych wartościach. Uczestnicy modułu nauczą się wspierać klienta w łączeniu celów, za którymi on podąża oraz wartości, które wyznaje.

Moduł IV - Integracja

Czwarty moduł to ostatni etap wyjątkowej podróży, celem którego jest zaplanowanie przez każdego z uczestników jego indywidualnej ścieżki sukcesu. Może to być zarówno plan rozwoju indywidualnych praktyk coachingowych, jak i wprowadzenie kultury coachingowej do organizacji. Całokształt wiedzy i umiejętności zdobyty przez uczestników w trakcie trwania programu to esencja obszernych badań i pracy, wykonanej przez Marilyn Atkinson na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat.

Schedule for training 2021 in Vienna

  • Module I:   11. – 14.03.2021 (German)
  • Module II:  15. – 18.04.2021 (German)
  • Module III: 06. – 09.05.2021 (German)
  • Module IV:  10. – 13.06.2021 (German)
  • Module I:   16. – 19.09.2021 (English)
  • Module II:  14 . – 17.10.2021 (English)
  • Module III: 11. – 14.11.2021 (English)
  • Module IV:  02. – 05.12.2021 (English)

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji
oraz w sprawach rejestracji zapraszamy do przesyłania zapytań na adres:
Miglena Doneva
Tel.: +43 1 533 08 55 42
Mobile: +43 650 644 42 42
Mail: miglena.doneva@ito.co.at