Coaching

Coaching wysokoefektywnego zespołu

Budowanie i motywowanie zespołów dla osiągnięcia postawionych celów

 

Wykorzystując oparte na wartościach techniki coachingowe, program pomaga skutecznie motywować zespoły do osiągania postawionych przed nimi celów. Udział w programie szkoleniowym coachingu wysokoefektywnego zespołu okaże się przydatny zarówno dla osób zawodowo zajmujących się coachingiem, jak i menedżerów, stojących przed wyzwaniem podwyższenia kreatywności oraz zdolności strategicznego myślenia swoich pracowników. Program bada i określa strukturę i zasadę działania innowacyjności, która w pracy zespołowej przekłada się na realne wyniki. Jednocześnie program pokazuje, w jaki sposób wpływać na członków zespołu, powodując zmianę konkurencyjnej atmosfery na atmosferę wzajemnej akceptacji, zaufania i wsparcia. Zaskakujące, jak mocno 24 godziny mogą wpłynąć na relacje i efektywność pracy zespołu!

Program może zostać zrealizowany bezpośrednio w miejscu pracy lub zdalnie. W przypadku, gdy program jest realizowany w firmie Klienta, czas jego realizacji wynosi 3 dni (24 godziny), a zajęcia przyjmują formę warsztatową. W przypadku formy zdalnej czas realizacji całego programu wynosi 8 tygodni i jest zbudowany w sposób, który nie przeszkadza i nie opóźnia bieżącej pracy uczestników. Propozycja Erickson Intermational wzbogaciła ofertę i uzupełniła możliwości naszej platformy edukacji online, która pozwala na realizację programu bez konieczności odrywania uczestników od ich obowiązków (*na ten moment nie jest dostępne na terenie Kolumbii Brytyjskiej).

Główne cele programu    

  • Ulepszenie efektywności pracy oraz atmosfery zaufania w zespole
  • Wykorzystywanie widocznych narzędzi do podejmowania decyzji w grupie
  • Facylitacja i usprawnienie relacji zawodowych
  • Whiteboard coaching
  • Wzmocnienie poczucia zespołu, jego misji I wizji

 

Oferta zawiera

  • ICF CEE credits (14 godzin)
  • Certyfikat Erickson Team Coach  

Dates

For more information please contact:
Miglena Doneva
Tel.: +43 1 533 08 55 42
Mobile: +43 650 644 42 42
Mail: miglena.doneva@ito.co.at