Coaching

Coaching ITO

Zgodnie z naszą filozofią coachingową oferujemy podejście holistyczne, obejmujące zarówno kwestie biznesowe, jak i osobiste. Wraz z diagnotycznie wykształconymi i doświadczonymi coachami zapewniamy uzyskanie dalece wymiernych i skutecznych rezultatów już zaledwie po kilku sesjach coachingowych. 

Za pomocą różnych metod coachingowych, dostosowanych do konkretnej sytuacji, wypracowujemy z osobą coachowaną szeroki wybór kierunków i opcji działania w jej osobistym położeniu. Dzięki znajomości i doświadcznia naszych coachów w różnych środowiskach zawodowych, dobrze rozumiemy potrzeby naszych klientów i możemy wspólnie rozwijać rozwiązania dla ich indywidualnych problemów i spraw.

Ponieważ coaching jest skuteczny tylko w oparciu o wzajemne zaufanie pomiędzy trenerem a osobą coachowaną, ważne dla nas jest to, aby umożliwić osobie coachowanej wcześniejsze spotkanie z coachem przed każdym projektem. Dopiero po nim zdecyduje ona, czy chce ów projekt rozpocząć.

Obszary zastosowania

  • Coaching indywidualny
  • Coaching grupowy
  • Conflict coaching