Coaching

Standardy coachingowe ITO

W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości naszych usług wszyscy coachowie ITO są certyfikowanymi coachami Międzynaodowej Federacji Coachingu (ICF) i/lub Erickson International.

ICF została powołana w 1995 roku i na dzień dzisiejszy jest globalnym liderem, liczącym ponad 25500 członków zorientowanych na popularyzację coachingu, podtrzymanie profesjonalnych standardów oraz wykorzystywanie w swojej pracy tylko najlepszych międzynarodowych praktyk coachingowych. Jednocześnie partnerzy ICF prowadzą niezależne certyfikacje nowych członków, poszerzając tym samym międzynarodowe grono certyfikowanych coachów.

Na całym świecie profesjonalni coachowie uznają certyfikację ICF za jedną z najlepszych, ponieważ certyfikacja ta:

  • Rozwija podstawowe kompetencje coachingowe
  • Omawia zasady etyki pracy coacha oraz obowiązujące standardy jakości
  • Buduje międzynarodową sieć rekomendacji
  • Pilnuje zasad budowania oraz jakości wyspecjalizowanych programów treningowych dla coachów
  • Dostarcza członkom możliwości ciągłego rozwoju przy wykorzystaniu dostępu do międzynarodowych wydarzeń, Społeczności Praktyków (CPs) oraz archiwum wyselekcjonowanych publikacji