Nauka & Rozwój

Szkolenia Kompetencyjne

Modele kompetencyjne odzwierciedlają tożsamość i wartości firmy oraz stanowią podstawę wszystkich działań rozwojowych.

Projektujemy szkolenia oparte na Państwa modelu kompetencyjnym, które wspierają rozwój określonych grup docelowych. Pomagamy adaptować istniejące modele kompetencyjne lub - jeśli to konieczne - razem z Państwem tworzyć zupełnie nowe. 

Obszary zastosowania

  • Szkolenia implementacji kultury organizacyjnej
  • Szkolenia operacyjnego wdrażania misji
  • Narzędzia wpierające w procesach zmiany
  • Szkolenia precyzyjnego rozwoju kompetencji

Typ: Szkolenia Kompetencyjne

Image for Competency based Training