Nauka & Rozwój

Szkolenia zindywidualizowane

Tworzenie Indywidualnych Programów Szkoleniowych opiera się na gruntownej ocenie indywidualnych potrzeb uczestników i stanowi dla nich wsparcie zarówno w rozwoju, jak i realizacji strategii biznesowych.

Motywacja poszczególnych uczestników wzrasta nie tylko ze względu na udział w szkoleniu opracowanym dla konkretnej grupy pracowników, ale również dlatego, że odnosi się ono do ich indywidualnych potrzeb (określone części szkolenia poświęcone są pracy nad indywidualnymi narzędziami rozwojowymi).

Obszary zastosowania

  • Programy Rozwoju Menedżerskiego
  • Programy Talentowe
  • Narzędzia szkoleniowe rozwoju umiejętności miękkich
  • Narzędzia szkoleniowe rozwoju umiejętności menedżerskich
  • Szkolenia kompetencyjne

Typ: Szkolenia Zindywidualizowane

Image for Individualised Training