Zmiana

Zmiana

Zmiana jest normalnym przejawem dzisiejszego życia gospodarczego. Jeśli dotyczy ona wdrożenia nowych procedur, określenia nowego kierunku procesów, zmian wewnątrz organizacji, restrukturyzacji, fuzji lub wdrożenia nowego systemu operacyjnego - kierownictwo każdego dnia postrzega siebie w obliczu wyzwania jakim jest tworzenie i wdrażanie zmian.

Proces zmiany odbywa się na dwóch poziomach: strategicznym i  emocjonalnym. Podczas gdy firmy zwracają uwagę głównie na poziom strategii i zarządzania w procesie zmiany, zaniedbują tym samym poziom emocjonalny w odniesieniu do swoich pracowników, włącznie z ich akceptacją zmian. W celu uzyskania emocjonalnej akceptacji, niezbędna jest komunikacja celów i jasne określenie konsekwencji zmian wobec wszystkich, których ta zmiana dotyczy.

ITO wspiera organizacje w szybkim i sprawnym wprowadzaniu zmian oraz minimalizacji utraty tarcia.

ITO określa ponadto wzrost zdolności do uczenia się i zmiany organizacji.