360° zpětná vazba jako komplexní základ pro řízení cílů a kultury

Na tomto bezplatném online webináři se dozvíte, proč jsme přesvědčeni, že 360° zpětná vazba by měla být standardně zavedena v každé společnosti.

Zaměstnanci si často stěžují na příliš malou zpětnou vazbu. Ta je však nezbytná pro zajištění optimálního profesního i osobního rozvoje manažerů. Samotné klíčové ukazatele výkonnosti a jejich sledování k vytvoření vysoce výkonné kultury nestačí; je zapotřebí otevřená kultura zpětné vazby, zpětná vazba zvenčí (poukazující na slepá místa) a transparentnost prostřednictvím časté a konstruktivní zpětné vazby nejen uvnitř týmů.

360° zpětná vazba je ideálním nástrojem, který poskytuje impulsy pro rozvoj zaměstnanců a organizací – je to však pouze nástroj. Poskytuje informace o tom, jak je člověk vnímán v profesním prostředí. Díky shromáždění různých pohledů poskytuje 360° zpětná vazba komplexní obraz a poskytuje tak vysoce kvalitní výsledek analýzy. To tvoří základ pro řízení smyslu a kultury, ale dokáže toho mnohem víc – co přesně, se dozvíte na našem webináři.

Obsah:

  • Jak souvisí 360° zpětná vazba s řízením výkonu a kulturou výkonu?
  • Jak musí být celý proces 360° navržen, aby bylo dosaženo potřebného účinku?
  • Lze zpětnou vazbu 360° považovat za hnací sílu inovací?
  • Jak může 360° zpětná vazba přispět k zavádění nových modelů managementu a firemních hodnot?
  • Jaké jsou osvědčené postupy?

 

Přidejte se k nám 5. 4. 2022 od 08:30 do 09:15 hodin na našem bezplatném webináři.

Nechte se inspirovat a zjistěte, jakou přidanou hodnotu může 360° zpětná vazba přinést vaší společnosti!

Těšíme se na setkání s vámi!